Genius loci

Historie osady Velké Skaliny (Groβ – Gallein)

Velké Skaliny byly založeny v době, kdy docházelo k zhodnocení horší (méně úrodné) půdy. Kdy přesně se nepodařilo zjistit. První zmínky o vzniku naší vesničky pocházejí z roku 1476. Původně patřila pánům z Velešína, poté přešla v majetek pánům z Rožmberka. Skalnatá, málo úrodná půda sotva uživila své obdělavatele, rolníky (polovina obyvatelstva osady). Další nemalou část obyvatel tvořili dřevorubci, kteří našli obživu v rozsáhlých lesích, náležících bývalému hraběti Bouquoyovi. Ženy a děti zde po domácku vyráběly nitěné knoflíky a plátno.

Velké Skaliny do roku 1880 byly nazývány Brumové či Brůmové Skaliny (též Skaleny) jsou dodnes malou vesnicí s 30 trvale žijícími obyvateli. Nachází se v přírodním parku Soběnovská vrchovina na úpatí vrcholu Kohout.

Osadou „Groβ Gallein“ procházela v minulosti jazyková hranice mezi německým a českým obyvatelstvem. Německý školský spolek zde proto roku 1883 na své vlastní náklady nechal postavit jednotřídní německou školu. Česká škola byla otevřená roku 1928, aby se později stala součástí komplexu dětského tábora. Všichni se společně scházeli ve zdejší kapličce a u božích muk. Na přelomu devatenáctého a dvacátého století měla osada 22 domů a 124 trvale žijících obyvatel.

Velké Skaliny (Groβ Gallein) byly v létech 1938-1945 hraniční osadou na sudetském území.

V minulém století v okolí Velkých Skalin vlastnila velkou část pozemků rodina „Zikešů“ po níž je pojmenována i nedaleká samota Zikeš. V prvorepublikovém období zde tato rodina obdělávala 53 hektarů polností a lesů. Potomci Zikešů žijí v naší vsi dodnes a věnují se obhospodařování navrácených majetků.

Zdejší lesy a tajemná místa si oblíbil spisovatel a skaut Jaroslav Foglar zvaný „Jestřáb“, který sem jezdil se svou „Dvojkou“. Do okolí zdejší vsi, a hlavně okolních lesů a skal zasadil mnohé děje svých příběhů pro děti i dospělé romantiky.

Za zmínku a návštěvu určitě stojí Modrá samoobslužná galerie, kde máte možnost si zakoupit ručně vyráběné šperky, které budou krásnou památkou a vzpomínkou na Velké Skaliny. Galerii najdete u turistického rozcestníku s kapličkou směrem na Daleké Popelice.