Tipy na výlet

Okolí přírodního parku Soběnovská vrchovina (lidově Slepičí hory) vybízí k pěší turistice, cyklovýletům a nezapomenutelnému houbaření.
Kopcovitá krajina se prolíná s nejstaršími osadami jižních Čech. Najdete zde pozůstatky keltské kultury.
Ve vedlejší vsi (Soběnov) je možnost zapůjčení elektrokol. Více na: www.elektrokola-novohradske-hory.cz

Slepičí hory

Tak se nazývá nejvyšší část Novohradského předhůří mezi Kaplicí, Besednicí, Benešovem nad Černou a Trhovými Sviny. Tento žulový masiv tvoří hřbet s výraznými zlomovými svahy a četnými skalami a balvany, pokrytý převážně smrkovými a borovými lesy. Slepičí hory jsou pro svou zachovalost vyhlášeny jako přírodní park Soběnovská vrchovina.

Nejvýraznější jsou tři hlavní vrcholy:

Kohout (871 m n. m.)

Je nejvyšší horou Slepičích hor, ležící v podhůří Novohradských hor. Nachází se asi 3,6 km od Velkých Skalin. Svahy kopce Kohout jsou pokryty balvanovými proudy a samotný vrchol tvoří skupinka žulových skal. Zvětráváním se rozčlenily do podoby vrstevnatých desek a oddělených hranolů. Na jedné ze skal je navíc betonový pylon. Pod pylonem je do skály vytesán nápis ve smyslu pamětní desky. Dokládá převzetí polesí Slepičí hory do majetku obcí Besednice a Trhové Sviny za pozemkové reformy v roce 1932. Do té doby to tu patřilo rodu Buquoyů. Ještě před několika lety se z vrcholu nabízela vyhlídka z ochozu staré dřevěné rozhledny, v současnosti je na vrcholu pouze vysílací věž.

Kohout - mapa
Vysoký kámen – Slepice (867 m n. m.)

Sousední Vysoký kámen, jinak zvaný také Slepice, nabízí na vrcholu zajímavější výhledy a v jeho okolí se nacházejí četné pozoruhodné skalní útvary. Nachází se asi 5,2 km od Velkých Skalin. Cyklostezka 1187 přes Daleké Popelice a Myslivnu pod Kohoutem, kde se nachází rozcestí. Severně stoupání na Kohout a jižně (po asi sto metrech po asfaltce odbočka vpravo) stoupání na Vysoký kámen. K výstupu na Vysoký kámen je možné využít stezek z několika směrů. Žlutá turistická značka vede od východu z Klení, od západu červená turistická stezka, která návštěvníky přivádí na Vysoký kámen ve směru od Benešova nad Černou, vede po tzv „Nebeských schodech“ po skládaných kamenech a skalním hřbetu v závěru. Hora je také opředena pověstmi o ukrytém pokladu. Podle pověstí se z hory vysílaly do okolí ohňové signály a za Keltů byla hora kultovním místem.

Vysoký kámen - Slepice - mapa
Velký kámen – Besednická hora (753 m n. m.)

Nachází se asi 10,9 km od Velkých Skalin. Nejkrásnější a okouzlující výhled ze Slepičích hor najdete právě na Velkém kameni, kde ze země vystupuje mohutná 50 m dlouhá skalní hradba, která dorůstá do výšky až 15 m. Tato popsaná lokalita není zakreslena v žádných mapách a dá se říct, že je bohudík „málo“ známá. Lesních cest na Velký kámen vede hned několik a určitě stojí za Vaši návštěvu.

Velký kámen - Besednická hora - mapa
Rozhledna na Slabošovce (624 m n. m.)

Nachází se asi 11,6 km od Velkých Skalin. Leží západně 1 km od obce Besednice, v nadmořské výšce 624 m n.m. Věž rozhledny je vysoká celkem 36 metrů s vyhlídkovou plošinou umístěnou 24 metrů nad zemí, na kterou vede 120 kovových mřížovaných schodů, spirálovitě se otáčejících středem věže. Tato rozhledna byla veřejnosti zpřístupněna na podzim roku 2002 a je celoročně volně přístupná, bez poplatku. Jsou odsud hezké výhledy na Slepičí hory, Novohradské hory, hrad Pořešín a Šumavu, Blanský les, údolí Stropnice. Je-li opravdu ideální počasí, dohlédnete odsud až na Alpy..

Rozhledna Hradišťský vrch (780 m n. m.)

Nachází se asi 4,7 km od Velkých Skalin. Od zimy roku 2018 se tyčí nad osadou Hradiště bezmála 30 m vysoká rozhledna. Stojí na místě dávného keltského opevnění, kde se nalézají zbytky pravěkého hradiště elipsovitého tvaru o rozměrech cca 200 x 100 m, které je možné datovat do mladší doby kamenné. Později, v 9. až 10. století, mohlo sloužit jako předsunutá hlídka kmene Doudlebů. Rozhlednu navrhl architekt Pavel Jura, který vycházel nejen z krajiny regionu, ale i keltské symboliky (řada keltských symbolů vznikla rotací) a místní historie. Její půdorys je volně motivován dobou Rožmberků-ve znaku měli pětilistou růži, která geometricky představuje pentagram a stála se základem rozhledny. Dřevěná nosná konstrukce je doplněná ocelovými vazníky, oplášťování je z modřínového dřeva. Z rozhledny jsou za jasného počasí dobře viditelné Alpy.

Douchův háj a skalní útvar Vandlička

Nachází se asi 8,3 km od Velkých Skalin. Kulturně významné místo, známé odnepaměti. Douchův háj navštěvovali už lidé předkřesťanských kultur, kteří tady na nevelkém kopci našli zajímavý skalní útvar. Žulové balvany ve tvary bochníku jsou jedinečnou podívanou samy o sobě, jeden z nich “Vandlička“ má na sobě navíc mísu, v níž se hromadí dešťová voda, o které si říká, že má uzdravující moc. Legendami je opředené také samotné místo, kde dnes stojí malá kaplička s obrázkem Panny Marie. Lesík s kameny leží mezi Besednicí a Dobrkovem a vede k němu polní cesta, odbočka ze silnice z Besednice na Trhové Sviny.

Douchův háj a skalní útvar Vandlička - mapa
Vodní kámen

Nachází se 25 km od Velkých Skalin v blízkosti hranic s Rakouskem. Legendami opředené skalisko-vodní kámen s výraznou prohlubní, v níž voda nikdy nevysychá, lze najít v polích pod ztepilým jasanem na tzv. kostelní cestě z Cetvin směrem k Janově Vsi. Za Cetvinami, od hřbitova po cca 1,5 km odbočte na polní cestu vlevo a po ní pokračujte mírně nahoru asi dalších 500 m. Je to velmi nenápadné místo a objevení kamenné mísy je malý detektivní oříšek.

Vodní kámen - mapa
Suchý vrch

Nachází se asi 7,9 km od Velkých Skalin. Krásný výhled na údolí řeky Malše a na ostrožnu, na níž bylo před více než 750 lety založeno středověké městečko Kaplice se nabízí ze sedla Suchého vrchu, ležícího východním směrem od Kaplice. Na rozcestí v sedle vrchu stojí opracovaný kamenný sloupek, vsazený do hrubého balvanu. Nikdo už dnes neví, zda to byl hraniční kámen nebo morový sloup. Kdysi bývala do sloupku vsazena porcelánová fotografie mladého muže. Samotný vrcholek Suchého vrchu leží o sto metrů východně dál. Zde můžete v malém lesním hájku objevit pozůstatky vojenských okopů, které zde vybudovaly ustupující jednotky německé armády v době 2. světové války. Dnes má toto tajemné místo podob hlubokého členitého „kráteru“.

Suchý vrch - mapa
Zřícenina hradu Sokolčí

Nachází se asi 2,7 km od Velkých Skalin. Sokolčí je zřícenina hradu ze 14. století nedaleko vsi Děkanské Skaliny. Bývalý hrad Sokolčí náleží k těm našim hradům, které jsou situovány v nejromantičtějších krajinných a terénních souvislostech. Hradní ostrožna je tvořena úzkým
skalním útvarem, který byl mimo východní stranu zcela nepřístupný, protože na jihu, západě a části severu šlo o vyloženě svislé skalní stěny značné výše. Historická evidence k hradu je velmi chudá. Neznáme dokonce žádnou přímou spolehlivou historickou zprávu z doby jeho života. Připomíná se pouze prostřednictvím listiny hlásící se k roku 1264, kterou český král Přemysl Otakar II. potvrzuje Vokovi z Rožmberka držbu hradu Sokolčí. V tomto případě však není pochyb o tom, že jde o jedno z mnoha falz, která byla z rozkazu Oldřicha II. z Rožmberka vyrobena v polovině 15. století. Původně se snad jednalo o lovecký hrádek, ale v 16. století se již vzpomíná jako pustý. Hrad byl zřejmě obýván jen přibližně 100 let. V současnosti jsou zachovány jen sporé zbytky hradu. Na skalách pod hradem jsou horolezecké terény.

Zřícenina hradu Louzek

Nachází se asi 12,5 km od Velkých Skalin. Zřícenina středověkého hradu, postaveného nad řekou Malší. Tento původem strážní hrad, vybudovaný v blízkosti zemské stezky z Horního Rakouska do Čech, se na skalnatém ostrohu nad řekou Malší objevil kolem roku 1300. Do psané historie hrad vstupuje až v roce 1421, je zmiňován v dopise Oldřicha z Rožmberka. Roku 1541 je ale již uváděn jako pustý. Zachována jsou torza věže a paláce a zčásti i opevnění. Zřícenina hradu Louzek, ležící asi 4 km jižně od města Kaplice.

Zřícenina hradu Pořešín

Nachází se asi 11,5 km od Velkých Skalin. Pořešín je zřícenina hradu z konce 12. století. Hrad v 15. století odkoupil Oldřich II. z Rožmberka a nechal jej zničit, aby se nemohl stát opěrným bodem kališníků. Poté se hrad uvádí jako pustý a sloužil jen jako zdroj levného stavebního materiálu okolních usedlostí. Hrad Pořešín je zajímavou raritou v jihočeské hradní architektuře. Je příkladem hradu s plášťovou zdí, které jsou běžnější na Moravě než v Čechách. V budově před hradním areálem je hradní muzeum s rekonstrukcí hradu z doby před jeho zánikem.

Zřícenina hradu Pořešín - mapa
Zřícenina hradu Velešín

Nachází se asi 20 km od Velkých Skalin. Velešín je zřícenina hradu ze 13. století. Velikost a výstavnost hradu svědčí o tom, že patřil k nejstarším královským kamenným hradům. Po založení několikrát změnil majitele a v 15. století byl pro náročnost údržby a statické poruchy opuštěn. Byl tedy obýván pouze čtvrt století. Do současnosti se dochovaly zbytky zdí, oválné věže a románské kaple. Zřícenina je přístupná z obce Sedlce po značené turistické stezce.

Zřícenina hradu Velešín - mapa
Tvrz Tichá

Nachází se asi 21 km od Velkých Skalin. Poprvé se s Tichou setkáváme v roce 1360, kdy patřila Janovi a Benešovi z Velešína. Roku 1387 jí získali Rožmberkové, kteří ji dali spravovat purkrabími. Po konfiskaci v roce 1618 získává celé novohradské panství včetně vsi Tiché s tvrzí K. B. Buquoy. Po několika požárech byla nakonec roku 1789 přeměněna na pivovar, který fungoval necelých sto let. Jednalo se o strážný opěrný bod blízko česko-rakouské hranice. Po spojení obou zemí ztratil vojenský význam.

ZOO Dvorec

Nachází se asi 19,5 km od Velkých Skalin. ZOO Dvorec najdete 4 km od Borovan směrem na Trhové Sviny, v lesním prostředí, které dodává místu klid a pohodu. V současné době zoo chová přes 300 kusů zvířat v cca 120 druzích. Šelmy mají v zoo velkou tradici. Chovají převážně kočkovité šelmy: lvy, tygry, levharty, dále psovité šelmy: šakaly a vlky a z malých šelem zde můžete vidět rysy. Důležitými zástupci zvířat je i skupina primátů. Pro nadšence a obdivovatele plazů je nově otevřené terárium. Více informací na www.zoodvorec.cz

ZOO Dvorec - mapa
Safari resort Hluboká u Borovan

Nachází se asi 25 km od Velkých Skalin. Nově otevřený rekreační areál Safari Resort s velkým volně přístupným Safarištěm (dětské hřiště pro menší i větší), půjčovnou kol a možností rezervovat si i safari projížďku výběhy zvířat (jeleni, divoká prasata, různý skot, lamy atd.) Více informací na www.safariresort.cz

Safari resort Hluboká u Borovan - mapa
Možnost koupání
  • koupaliště Besednice
  • koupaliště Kaplice
  • přehrada Římov
  • koupaliště Velešín.